JS问题整理与思考--ES6模块化如何使用,开发环境如何打包

使用方法

// util1.js
export default {
  a:100
}
// util2.js
export function fn1() {
  alert(1)
}
export function fn2() {
  alert(2)
}
// ------------------
// index.js
import util1 from './util1.js'
import {fn1,fn2} from './util2.js'

console.log(util1)
fn1()
fn3()

babel转译

 • 1.npm init
 • 2.npm install --save-dev babel-core babel-preset-es2015 babel-preset-latest
 • 3.创建.babelrc。
        {
      "presets": ["es2015","latest"],
      "plugins": []
      }
      
 • 4.sudo npm install -g babel-cli
 • 5.创建函数[1,2,3].map(item=>item+1),然后终端 babel index.js
        [1, 2, 3].map(function (item) {
         return item + 1;
        });
      

webpack 模块化

 • npm install -save-dev webpack babel-loader
 • 创建webpack.config.js,并写入
  module.exports = {
    entry:'./index.js',
    output:{
      path:__dirname,
      filename:'./build/boundle.js'
    },
    module:{
      rules:[{
        test:/\.js?$/,
        exclude:/(node_modules)/,
        loader:'babel-loader'
      }]
    }
  }
      
 • package.json中添加
   "scripts": {
    "start":"webpack",
    "test": "echo \"Error: no test specified\" && exit 1"
   },
    
 • npm start(需要安装webpack-cli)

校验转译和模块化

 • 1.创建index.html,并引入build/boundle.js
 • 2.http-server -p 8881

rollup 使用

 • npm init
 • rollup wedive$ npm i --save-dev rollup rollup-plugin-node-resolve rollup-plugin-babel babel-core babel-plugin-external-helpers babel-preset-latest
 • 设置.babelrc
  {
   "presets": [
    ["latest",{
     "es2015":{
      "modules":false
     }
    }]
   ],
   "plugins": ["external-helpers"]
  }
      
 • 设置rollup.config.js
  import babel from 'rollup-plugin-babel'
  import resolve from 'rollup-plugin-node-resolve'
  
  export default {
    entry:'src/index.js',
    format:'umd',  // 兼容amd/commonjs
    plugin:[
      resolve(),
      babel({
        exclude:'node_modules/**'
      })
    ],
    dest:'build/build.js'
  }
      
 • 修改package.json
  "scripts": {
    "start": "rollup -c rollup.config.js"
  },
      

webpack和rollup代码对比

rollup功能单一,但是打包之后非常轻量

webpack功能强大,但打包出来比rollup大。

总结:

语法:import export(注意有无default)

环境:babel编译ES6语法,模块化可用webpack和rollup

扩展:对模块化标准统一对期望

随机浏览